Головна Перелік адміністративних послуг Запобігання корупції Учасникам АТО та членам їх сімей Я МАЮ ПРАВО! Інформація для користувачів з вадами зору

Апарат райдержадміністрації

Апарат районної державної адміністрації:

Керівник апарату райдержадміністрації – Дикусар Олена Павлівна (2-14-51).

 

Сектор управління персоналом, організаційної роботи – Кельбас Тетяна Григорівна, завідувач сектору (2-14-51)

  

Основні завдання сектору: здійснює організаційне забезпечення діяльності районної державної адміністрації: забезпечує проведення нарад у голови райдержадміністрації; разом із заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації, іншими відділами, секторами, управліннями і службами готує матеріали для засідань Колегії райдержадміністрації; на основі пропозицій заступників голови райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації та відповідно до Регламенту райдержадміністрації формує план роботи райдержадміністрації на рік; щомісячні плани основних заходів райдержадміністрації; орієнтовні річні плани проведення засідань колегії райдержадміністрації; орієнтовні річні плани проведення нарад з сільськими, селищними головами; орієнтовні щоквартальні плани проведення нарад у голови райдержадміністрації; проводить організаційну роботу для забезпечення візитів голови облдержадміністрації, керівництва області та почесних гостей в район. Складає програми візитів та перебування почесних гостей в районі. Забезпечує організаційну підготовку проведення робочих зустрічей керівництва району.

Бере участь у розробленні структури апарату райдержадміністрації та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах райдержадміністрації; здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни,оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу; забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби.

 

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями

та засобами масової інформації - Усликова Наталя Василівна, завідувач сектору (2-92-06)

 

Основні завдання сектору: здійснення сприяння взаємодії райдержадміністрації, її структурних підрозділів з партіями, рухами, фондами та іншими громадськими організаціями, сприяння діяльності засобів масової інформації, надання їм методичної та інформаційної допомоги у висвітленні питань діяльності органів державної влади. Підтримка постійного зв'язку з партіями та громадськими об'єднаннями, одержання інформації щодо їх діяльності, її узагальнення та аналіз. Посилення взаємодії органів влади з політичними партіями, громадськими організаціями та формуваннями, підготовка необхідних матеріалів щодо використання потенціалу громадських організацій у вирішенні соціально-економічних проблем району, інформаційне забезпечення внутрішньої політики в районі, сприяння діяльності засобів масової інформації (преса, радіо, телебачення), надання їм інформаційної та методологічної допомоги у висвітленні питань діяльності органів державної влади.

 

Відділ діловодства і контролю – Дмитренко Любов Ананіївна, заступник керівника апарату - начальник відділу (2-13-52)

 

Основні завдання відділу: здійснення єдиного порядку документування і роботи з документами райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів, забезпечення чіткої організації контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної допомоги з цих питань управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та відділам її апарату.

Здійснення контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів влади вищого рівня, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, а також аналізу причин виникнення порушень у виконанні термінів зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

 

Головний спеціаліст з юридичних питань – Коржинський Богдан Григорович (2-13-30)

 

Основні завдання: організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов'язків, здійснення пропаганди чинного законодавства.

 

Відділ фінансово-господарського забезпечення – Добичіна Світлана Валентинівна, начальник відділу (2-29-40)

 

Основні завдання відділу: організація бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності та контролю за дотриманням правил його ведення, здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю.

 

Сектор з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи – Каравель Геннадій Олександрович (2-14-06)

 Основні завдання сектору: планування та здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об'єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах.

  

Відділ ведення Державного реєстру виборців – Кушнір Олексій Станіславович (2-24-80)


Основні завдання відділу: ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, міста районного значення, які входять до складу відповідного району, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України; складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

 

 

 

  Графічне зображення структури апарату
Формат: DOC | Добавлен: 31/07/2019 13:19:49
39Kb Скачать скачать