Головна Перелік адміністративних послуг Запобігання корупції Учасникам АТО та членам їх сімей Я МАЮ ПРАВО! Інформація для користувачів з вадами зору

Загальна інформація

 

При Веселинівській райдержадміністрації відповідно до вимог Закону України “Про адміністративні послуги”, розпорядження голови райдержадміністрації  від 10 жовтня 2013 року    № 174-р  « Про  утворення Центру надання адміністративних послуг   та   затвердження Положення  про Центр надання адміністративних послуг Веселинівської райдержадміністрації» створено та працює Центр надання адміністративних послуг. Це  постійно діючий робочий орган районної державної адміністрації, в якому  надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. Центр створено з метою спрощення процедур отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання,   організації надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень, підвищення комфортності отримання заявниками адміністративних послуг,  протидії корупції, ліквідації посередницьких послуг при наданні адміністративних послуг, підвищення інформованості заявників про порядок, способи та умови отримання адміністративних послуг. 

Центр надання адміністративних послуг під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади,  іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

   Центр надання адміністративних послуг Веселинівської  районної державної адміністрації знаходиться у центрі смт Веселинове, в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою, близько до зупинки громадського транспорту.

 На прилеглій до Центру території передбачено місце для безоплатної стоянки транспортних засобів суб`єктів звернення (50 місць). Вхід облаштовано пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями та кнопкою виклику. У приміщенні Центру для відвідувачів створено зону очікування та інформування, яка оснащена стільцями, столами, інформаційними стендами.

Керівником центру надання адміністративних послуг є завідувач сектору з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації – Рибачук Наталія Миколаївна.

  

Режим роботи Центру надання адміністративних послуг:

 з понеділка по четвер — з 8.00 до 17.00 год.

п`ятниця — з 8.00 до 16.00 год.

субота, неділя — вихідний день

Без перерви на обід.

 

Контакти: тел. (5163) 2-11-29, E-mail: veselinovo@meta.mk.ua, ves.cnap@ukr.net

Адреса:  57001, с.м.т. Веселинове, вул. Мозолевського, 14, перший поверх адмінбудинку

Нормативно-правові акти, якими регламентується діяльність Центру надання адміністративних послуг:

1. Конституція України.

2. Закон України “Про адміністративні послуги”.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 66 “Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг”.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2010 № 915 “Деякі питання надання адміністративних послуг”.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 13 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг”.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 “Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги".

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 57 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг”.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 “Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2013 № 309 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання адміністративних послуг”.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 379 “Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов`язаних з наданням адміністративних послуг”.

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 556 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р.  13”.

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг”.

13. Розпорядження  Кабінету  Міністрів   України        від 15.02.2006 № 90-р  “Про  схвалення  Концепції  розвитку  системи  надання  адміністративних послуг органами виконавчої влади”.

14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1076-р “Про затвердження плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг”.

15. Розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 05.12.2012 № 410-р “ Про затвердження плану заходів щодо реалізації Закону України “Про адміністративні послуги” на території Миколаївської області.

16. Розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 18.04.2013 № 110-р “Про забезпечення виконання у Миколаївській області Указу Президента України від 12.03.2013 № 128/2013 “Про національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”.

 

 Довідка

 Закон України “Про адміністративні послуги” (06.09.2012 № 5203-VI) визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

 Адміністративна послуга — результат здійснення владних повноважень суб`єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов`язків такої особи відповідно до закону.

 Суб`єкт звернення — фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг.

 Суб`єкт надання адміністративної послуги — орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

 Вимоги Закону України поширюються на надання суб`єктом надання адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб`єкту звернення, а також об`єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

 Фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, має право на отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця проживання чи місця перебування, крім випадків, установлених законом.

 Юридична особа має право на отримання адміністративної послуги за місцезнаходженням такої особи або у випадках, передбачених законом, - за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідного об`єкта.

 Заява на адміністративної послуги подається в письмовій чи усній формі.

 Письмова заява може бути подана суб`єкту надання адміністративної послуги особисто, надіслана поштою або у випадках, визначених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку.

 Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються законом. Забороняється вимагати від суб`єкта звернення документи або інформацію для надання адміністративної послуги, не передбачені законом.

 Граничний строк надання адміністративної послуги визначається законом. У разі якщо законом не визначено граничний строк надання адміністративної послуги, цей строк не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб`єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.

 Адміністративна послуга вважається наданою з моменту отримання її суб`єктом звернення особисто або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб`єкта звернення. У випадках, передбачених законодавством, відповідний документ може бути надісланий поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку. При цьому строк доставки поштової кореспонденції не зараховується до строку надання адміністративної послуги.

 При наданні адміністративних послуг у випадках, визначених законом, справляється плата (адміністративний збір), яка зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету.

 Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

 

  Про визначення Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Веселинівської районної державної адміністрації
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 19:34:30
94Kb Скачать скачать
  Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Веселинівської районної державної адміністрації
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 19:34:31
142Kb Скачать скачать
  Проект розпорядження Про визначення переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП Веселинівської рда
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 19:34:31
91Kb Скачать скачать
  Проект розпорядження Про затвердження Регламенту ЦНАПу Веселинівської рда
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 19:34:33
147Kb Скачать скачать
  Адміністративні послуги для тебе
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 19:34:34
2817Kb Скачать скачать