Головна Перелік адміністративних послуг Запобігання корупції Учасникам АТО та членам їх сімей Я МАЮ ПРАВО! Інформація для користувачів з вадами зору

Апарат райдержадміністрації

Апарат районної державної адміністрації:

Керівник апарату райдержадміністрації – Дикусар Олена Павлівна (2-14-51).

 

Відділ діловодства, контролю, організаційної роботи, інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних – Дмитренко Любов Ананіївна, заступник керівника апарату - начальник відділу (2-13-52)

 

Основні завдання відділу: здійснення єдиного порядку документування і роботи з документами райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів, забезпечення чіткої організації контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної допомоги з цих питань управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та відділам її апарату.

Здійснення контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів влади вищого рівня, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, а також аналізу причин виникнення порушень у виконанні термінів зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

Організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації.

Забезпечення державної політики у сфері цифрового розвитку, використання електронних інформаційних ресурсів і розвитку інформаційного простору.

Здійснення організаційних заходів щодо захисту персональних даних.

 

Головний спеціаліст з юридичних питань та запобігання корупції – вакансія (2-13-30)

 

Основні завдання: організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов'язків, здійснення пропаганди чинного законодавства.

 

Відділ фінансового забезпечення та управління персоналом– Добичіна Світлана Валентинівна, начальник відділу (2-13-30)

 

Основні завдання: організація бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності та контролю за дотриманням правил його ведення, здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю.

Реалізація державної політики з питань управління персоналом.

 

Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи – Свердан Світлана Миколаївна (2-92-06)

 Основні завдання сектору: планування та здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об'єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах.

  

Відділ ведення Державного реєстру виборців – Кушнір Олексій Станіславович (2-24-80)


Основні завдання відділу: ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, міста районного значення, які входять до складу відповідного району, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України; складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.